Zapowiedzi wydawnicze

W najbliższym czasie nakładem Fundacji MAMMAL ukażą się trzy nowe książki:

MATEUSZ FALKOWSKI, TWÓRCA I PERSPEKTYWY

Zbiór esejów poświęconych artystom, przedstawicielom różnych gałęzi sztuki (pisarzom, malarzom, reżyserom, muzykom, m.in. Bernhardowi, Joyce'owi, Herzogowi, Tsai Ming-Liangowi, Sobczykowi, Gouldowi), oraz filozofom (m.in. Nietzschemu, Leibnizowi). Każdy z twórców, a takim okazuje się nawet siedemnastowieczny polityk, kardynał de Retz, jest przede wszystkim twórcą perspektyw albo perspektywy: myślenia, działania, kreacji, percepcji, patrzenia na świat. Portrety układają się w spójną teoretyczną całość: wizję wieloperspektywicznej rzeczywistości, której niepodobna scalić w jedną formułę.

 

NOWY SŁOWNIK KOMUNAŁÓW, red. Michał Herer

Zbiór będący syntetycznym i krytycznym wprowadzeniem do opisu współczesności. Wnikliwe, krótkie, dowcipne eseje poświęcone krążącym bez przeszkód "opiniom" i "mądrościom" stanowią zarazem złożony komentarz do aktualnej rzeczywistości, służą diagnozie i edukacji, uczą wychwytywania z najbardziej rozpowszechnionych i bezrefleksyjnie powtarzanych "pseudo-prawd" prawdy na temat tych, którzy je głoszą, także na temat stanu języka, jakim posługuje się dziś społeczeństwo.
Autorami tekstów są byli i aktualni członkowie warszawskiej inicjatywy kulturotwórczej Orgia Myśli: Jacek Dobrowolski, Mateusz Falkowski, Michał Herer, Wiktor Rusin, Jacek Szaban. Zbiór nawiązuje do Słownika komunałów Gustave’a Flauberta, składa się jednak nie z haseł, lecz rozbudowanych esejów poświęconych krążącym frazesom, utartym formułkom czy pseudomądrościom ("potrzeba duchowości", "prawdziwa miłość nie istnieje", "trzeba w coś wierzyć", "więcej kultury", "wszystko jest sztuką", "młodość musi się wyszumieć", "warto rozmawiać" itd.).

 

HARUN FAROCKI, KAJA SILVERMAN, ROZMOWY O GODARDZIE, przekład i posłowie Paulina Kwiatkowska

Jedna z najważniejszych publikacji poświęconych twórczości J.L. Godarda, przełożona dotąd na kilka języków. Rozmowy... to pasjonująca i niezwykle oryginalna opowieść o sztuce filmowej, obrazie, statusie artysty, której towarzyszy refleksja na temat kultury, współczesnej sytuacji jednostki i społeczeństwa.

Książka jest zbiorem rozmów poświęconych każdorazowo jednemu filmowi Godarda i obejmujących dzieła ze wszystkich etapów twórczości francuskiego reżysera (od Żyć własnym życiem, przez Pogardę, Weekend, aż po Pasję i Nową falę z 1990 roku). Liczne odwołania do innych, pozafilmowych obszarów i dzieł - Odysei, poezji Hoelderlina, Montaigne'a, psychoanalizy, ekonomii czy wreszcie teorii kultury - czynią z Rozmów... pozycję wyjątkową, bo łączącą precyzyjną i konkretną analizę z wnioskami o znacznie ogólniejszym charakterze.