Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty
Cena: 
39 pln

Autorki i autorów tekstów składających się na tom Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty łączy zarówno przywiązanie do tradycji kinofilskiej, jak i fascynacja dynamicznym obszarem współczesnych praktyk skupionych wokół obrazów filmowych. Wspólne jest im też pytanie, co to znaczy kochać dziś kino.

Nowy Słownik Komunałów
Cena: 
39

Tom stanowi podsumowanie wieloletniej aktywności Orgii Myśli w obszarze krytycznej analizy współczesnej rzeczywistości oraz tworzenia alternatywnego i niezależnego obiegu kultury.

sztuka w kinie dokumentalnym
Cena: 
39

Sztuka w kinie dokumentalnym to zbiór tekstów poświęconych kilkunastu szczególnie interesującym, ważnym, kontrowersyjnym i często dyskutowanym, a przede wszystkim bardzo aktualnym filmom dokumentalnym z początku XXI wieku. Autorki i autorzy – teoretycy i historycy kultury, antropolodzy, filmoznawcy – nie poprzestają jednak na analizie wybranych filmów, m.in.

Spojrzenie Antonioniego
Cena: 
39

Źródłem pomysłu na zbiorowy tom Spojrzenie Antonioniego były dyskusje z udziałem teoretyków kultury, filmoznawców i filozofów zorganizowane w ramach cyklu spotkań seminaryjnych pod hasłem "Powiększenie Krytyczne", które od lutego do maja 2012 roku odbywały się w warszawskim "Nowym Wspaniałym Świecie". Celem - zarówno spotkań, jak i niniejszej książki - było przezwyciężenie najbardziej obciążających pojęć i interpretacji, które na przestrzeni dekad stopniowo hibernowały twórczość Michelangela Antonioniego w stygnącym dyskursie historii kina.

Twórca i perspektywy
Cena: 
39 pln

Zbiór esejów poświęconych artystom, przedstawicielom różnych gałęzi sztuki (pisarzom, malarzom, reżyserom, muzykom, m.in. Bernhardowi, Joyce'owi, Herzogowi, Tsai Ming-Liangowi, Sobczykowi, Gouldowi), oraz filozofom (m.in. Nietzschemu, Leibnizowi). Każdy z twórców, a takim okazuje się nawet siedemnastowieczny polityk, kardynał de Retz, jest przede wszystkim twórcą perspektyw albo perspektywy: myślenia, działania, kreacji, percepcji, patrzenia na świat. Portrety układają się w spójną teoretyczną całość: wizję wieloperspektywicznej rzeczywistości, której niepodobna scalić w jedną formułę.

Cena: 
20 pln

Część projektu poetycko-filmowego Wisława albo na tropach mitu: od źródeł do ujścia. Wiersze, wydane osobno i traktowane autonomicznie, zostaną potem wykorzystane w filmie. Utwory są eksperymentem formalnym (pisanie „na dwa głosy”), próbą stworzenia poezji w relacji i na miarę współczesnej rzeczywistości (wiersz jako inspiracja dla kina, kino jako obszar refleksji nad istotą wiersza, relacji między słowem a obrazem).

Orgia z myślą francuską - okładka
Cena: 
39 pln

Orgia z myślą francuską, MAMMAL, Warszawa 2013

(książka z płytą CD)

 

Autorzy:

Michał Herer, Filip Sikorski, Szymon Wróbel, Jacek Dobrowolski, Wiktor Rusin, Jacek Szaban, Mateusz Falkowski, Michał Kozłowski, Michał Gusin, Marek Sobczyk, Bogdan Banasiak, Bartosz Działoszyński, Remigiusz Ryziński

 

Rusin, Wakacje.
Cena: 
35 PLN

Początek XXI wieku, miasto mniej lub bardziej przypominające Warszawę. Człowiek podający się za Karola Guliwera, dobijającego do trzydziestki przedstawiciela pierwszej fali złotej polskiej młodzieży dobrze urządzonej w latach dziewięćdziesiątych, zrywa ze swoim dotychczasowym życiem i udaje się w chaotyczną podróż w poszukiwaniu przypadkowo poznanego człowieka, który w tajemniczy sposób go zafascynował.