Cięcie ciał

Relacje zawiązujące się między ciałami a ruchomymi obrazami znajdują się w centrum zarówno teorii, jak i praktyk współczesnej kultury wizualnej – począwszy od pierwszych prób chronofotografii aż po najbardziej zaawansowane media rzeczywistości wirtualnej. Ruchomy obraz nie odsyła bowiem jedynie do obrazów wytwarzanych przez kino, ale również do szeroko rozumianej historii obrazów technicznych, dla których kluczowy pozostaje problem wizualizacji ruchu i chwytania w pojedynczych bądź sekwencyjnych obrazach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty
Cena: 
39 pln

Autorki i autorów tekstów składających się na tom Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty łączy zarówno przywiązanie do tradycji kinofilskiej, jak i fascynacja dynamicznym obszarem współczesnych praktyk skupionych wokół obrazów filmowych. Wspólne jest im też pytanie, co to znaczy kochać dziś kino.

Nowy Słownik Komunałów
Cena: 
39

Tom stanowi podsumowanie wieloletniej aktywności Orgii Myśli w obszarze krytycznej analizy współczesnej rzeczywistości oraz tworzenia alternatywnego i niezależnego obiegu kultury.

sztuka w kinie dokumentalnym
Cena: 
39

Sztuka w kinie dokumentalnym to zbiór tekstów poświęconych kilkunastu szczególnie interesującym, ważnym, kontrowersyjnym i często dyskutowanym, a przede wszystkim bardzo aktualnym filmom dokumentalnym z początku XXI wieku. Autorki i autorzy – teoretycy i historycy kultury, antropolodzy, filmoznawcy – nie poprzestają jednak na analizie wybranych filmów, m.in.

Spojrzenie Antonioniego
Cena: 
39

Źródłem pomysłu na zbiorowy tom Spojrzenie Antonioniego były dyskusje z udziałem teoretyków kultury, filmoznawców i filozofów zorganizowane w ramach cyklu spotkań seminaryjnych pod hasłem "Powiększenie Krytyczne", które od lutego do maja 2012 roku odbywały się w warszawskim "Nowym Wspaniałym Świecie". Celem - zarówno spotkań, jak i niniejszej książki - było przezwyciężenie najbardziej obciążających pojęć i interpretacji, które na przestrzeni dekad stopniowo hibernowały twórczość Michelangela Antonioniego w stygnącym dyskursie historii kina.

Twórca i perspektywy
Cena: 
39 pln

Zbiór esejów poświęconych artystom, przedstawicielom różnych gałęzi sztuki (pisarzom, malarzom, reżyserom, muzykom, m.in. Bernhardowi, Joyce'owi, Herzogowi, Tsai Ming-Liangowi, Sobczykowi, Gouldowi), oraz filozofom (m.in. Nietzschemu, Leibnizowi). Każdy z twórców, a takim okazuje się nawet siedemnastowieczny polityk, kardynał de Retz, jest przede wszystkim twórcą perspektyw albo perspektywy: myślenia, działania, kreacji, percepcji, patrzenia na świat. Portrety układają się w spójną teoretyczną całość: wizję wieloperspektywicznej rzeczywistości, której niepodobna scalić w jedną formułę.

Cena: 
20 pln

Część projektu poetycko-filmowego Wisława albo na tropach mitu: od źródeł do ujścia. Wiersze, wydane osobno i traktowane autonomicznie, zostaną potem wykorzystane w filmie. Utwory są eksperymentem formalnym (pisanie „na dwa głosy”), próbą stworzenia poezji w relacji i na miarę współczesnej rzeczywistości (wiersz jako inspiracja dla kina, kino jako obszar refleksji nad istotą wiersza, relacji między słowem a obrazem).

Orgia z myślą francuską - okładka
Cena: 
39 pln

Orgia z myślą francuską, MAMMAL, Warszawa 2013

(książka z płytą CD)

 

Autorzy:

Michał Herer, Filip Sikorski, Szymon Wróbel, Jacek Dobrowolski, Wiktor Rusin, Jacek Szaban, Mateusz Falkowski, Michał Kozłowski, Michał Gusin, Marek Sobczyk, Bogdan Banasiak, Bartosz Działoszyński, Remigiusz Ryziński

 

Rusin, Wakacje.
Cena: 
35 PLN

Początek XXI wieku, miasto mniej lub bardziej przypominające Warszawę. Człowiek podający się za Karola Guliwera, dobijającego do trzydziestki przedstawiciela pierwszej fali złotej polskiej młodzieży dobrze urządzonej w latach dziewięćdziesiątych, zrywa ze swoim dotychczasowym życiem i udaje się w chaotyczną podróż w poszukiwaniu przypadkowo poznanego człowieka, który w tajemniczy sposób go zafascynował.