MATEUSZ FALKOWSKI Twórca i perspektywy

Twórca i perspektywy

MATEUSZ FALKOWSKI Twórca i perspektywy

Cena: 
39 pln

Zbiór esejów poświęconych artystom, przedstawicielom różnych gałęzi sztuki (pisarzom, malarzom, reżyserom, muzykom, m.in. Bernhardowi, Joyce'owi, Herzogowi, Tsai Ming-Liangowi, Sobczykowi, Gouldowi), oraz filozofom (m.in. Nietzschemu, Leibnizowi). Każdy z twórców, a takim okazuje się nawet siedemnastowieczny polityk, kardynał de Retz, jest przede wszystkim twórcą perspektyw albo perspektywy: myślenia, działania, kreacji, percepcji, patrzenia na świat. Portrety układają się w spójną teoretyczną całość: wizję wieloperspektywicznej rzeczywistości, której niepodobna scalić w jedną formułę.

 

"Twórca i perspektywy" to zbiór tekstów o bardzo różnej tematyce: literaturze (średniowiecznej i współczesnej), malarstwie, muzyce, filmie, baroku. We wszystkich autor proponuje oryginalne odczytanie, niejednokrotnie zadziwiające z punktu widzenia utartych wyobrażeń i przyzwyczajeń. Dzięki temu dzieła Racine'a, Bernharda czy Herzoga odzyskują dla nas swój urok i stają się dziełami aktualnymi, niezbędnymi dla naszego rozumienia świata i nas samych. Na szczególną uwagę zasługuje osobna część poświęcona wiekowi XVII. Obszerny esej na temat "Pamiętników" kardynała Retza, przywódcy paryskiej Frondy, dwa teksty o teatrze klasycystycznym, analiza historii twarzy w okresie baroku, wreszcie na koniec bajka będąca przewrotną prezentacją barokowej antropologii tworzą niezwykle barwny portret tej ciekawej, a dziś na nowo odkrywanej epoki. (...) Twórczość malarska, filmowa, literacka, polityczna (sic!) polega przede wszystkim na tworzeniu i rozwijaniu niepowtarzalnego, dotąd niespotykanego punktu widzenia. (...) Zupełnie osobną wartością są towarzyszące tekstom ilustracje i grafiki Sobczyka - aktywnie wchodzące w dialog z wywodami Falkowskiego. Twórcę i perspektywy trzeba też oglądać: to poza wszystkim także książka z obrazkami.

[Z recenzji wewnętrznej]

 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego