Fundacja

Fundacja MAMMAL

ul.Targowa 15 m 83
03-727 Warszawa
NIP: 113-27-38-950
KRS: 0000304829

Konto: Fundacja Mammal, 09 1030 0019 0109 8530 0020 3370.
 
Zarząd:
Prezes: Marek Sobczyk, Członek Zarządu: Małgorzata Sadowska-Sobczyk, Członek Zarządu: Beata Gula
 
Statut fundacji dostępny jest na tej stronie